Het was een mooi feestje aan de Eerste Boomdwarsstraat in Amsterdam!
Met stralend weer en een goede opkomst kunnen we nagenietend terugkijken op een fantastische avond.

preloader